Hálaadó istentisztelettel, szoboravatással, emlékparki sétával ért véget a világtalálkozó

„Körbe faragtam a vastag rönköt, és kiesett belőle Wass Albert” – mondta a szobrász!

Hálaadó istentisztelettel, szoboravatással, emlékparki sétával ért véget a világtalálkozó

Kirándulás Szegedre és Ópusztaszerre

A VIII. Magyar Világtalálkozó alkalmából 2018. május 21-én a Panoráma Világklub, és a Szegedi Hagyományőrző és Városképvédő Egyesület a Wass Albert év alkalmából egész alakos szobrot avatott az író születésének 110, és halálának 20. évfordulója emlékére.   A Világtalálkozó utolsó napján közel 110 fő vett részt a Szegedi Honvéd téri református templomban a hálaadó istentiszteleten, amelynek igehirdetését dr. Kereskényi Sándor végezte. A hálaadó istentiszteletet a gyülekezet énekkara tette ünnepélyessé. A gyülekezet imádkozott dr. Tanka László egészségéért, és mielőbbi felgyógyulásáért.

    Istentisztelet után a Nemzeti Emlékkertben folytatódott a Világtalálkozó programja. Pontban 12 órakor vitéz Szilágyi Árpád és unokája megszólaltatta a Világ Magyarságának Harangját, s ezzel az ünnepség kezdetét vette. A harangszó után a jelenlévők elénekelték a magyar, a székely valamint az amerikai himnuszt. Ezután Dobrotka Pál, az egyesület titkára üdvözölte a jelen lévőket, és a világ minden részén szétszóródott magyarságot.

   Az üdvözlő szavak után Kakas Béla – a rendezvény fővédnöke - a Csongrád Megyei Közgyűlés elnöke tartotta meg ünnepi beszédét, amelyben az írófejedelem életútját bemutatva helyezte be munkásságát a XX. és XXI. század magyar irodalmába. Köszönettel adózott a Világtalálkozó szervezőinek, hogy megalkotásra került a szobrot, s ezzel bővült a Nemzeti Emlékkert nevezetessége.

Beszéde után Nagyváradi-Kiss Anna felolvasta Dr. Tanka László mkl. elnök levelét, amelyben üdvözli a megjelenteket, valamint megköszöni vitéz Szilágyi Árpádnak a kitartó és elkötelezett munkáját, amellyel megvalósította a szobor létrehozását, és az Emlékkertben történő elhelyezését. Külön köszönte Farczádi Sándor Levente erdélyi fafaragó művésznek, hogy felvállalta, és elkészítette Wass Albert életnagyságú szobrát.

Joó Géza, a Világtalálkozó szóvivője röviden ismertette a Világtalálkozó eseményeit, nagyra értékelve minden mozzanatát. Dr. Tanka Lászlóné – Iréne asszony – férje és a maga nevében is köszönettel adózott a résztvevőknek, hogy a világ minden részéből részt vettek a szegedi programon.

   Ezután került sor a szobor leleplezésére, amit Kakas Béla fővédnök és Szilágyi Árpád elnök valósított meg. A szobrot Dr. Tanka Lászlóné koszorúzta meg a Szilágyi-unokák – Árpád és Endre - segítségével.

   A koszorúzás után Mándi Kitti református lelkész mondott avató beszédet a bibliából idézve, majd felemelve kezét az alábbiakat mondta: „…az Úr nevében megáldom a jelen levőket, megáldom azokat, akik fáradoztak e szobor felállításán, valamint megáldom annak kezét, aki megalkotta e szobrot…”.

Az áldás után Farkas Major Annamária szavalata következett, majd a Szögedi Tiszavirág Citerazenekar, Erdélyi József vezetésével az alkalomhoz illő dalokat adtak elő. Vincze B. András Wass Albert örökség díjas gitáros műsora következett. Publik Antal szavalatával ért véget a kulturális műsor.

A műsor után Kovács Lászlóné saját készítésű nagyméretű magyar címert ajándékozott a Nemzeti Emlékkert részére.

Az ünnepség záróbeszédét vitéz Szilágyi Árpád elnök tartotta meg, megköszönve munkatársainak, barátainak, családjának az önzetlen segítséget, amellyel megteremthették a szoboravatási ünnepség sikeres lebonyolítását. Külön köszönte Árendás Csillának, és kertészetének, valamint a Szegedi Közéleti Kávéháznak, Dr. Szondi Ildikónak a segítségét. Beszéde végén megkérte a Világklub szervezőit, hogy a IX. Világtalálkozó zárónapját is Szegeden rendezzék, ezzel hagyományt teremtve.

  Ezt követően a Világtalálkozó külön busza Ópusztaszerre látogatott, az Erdei Vendégházakhoz, ahol Deli Zoltán és Pitó Enikő tulajdonosok, az ópusztaszeri társklub vezetői fogadták őket, s bemutatták az elegáns szállót, szolgáltatásait, megemlítve, hogy nyáron itt kerül sor első ízben a Magyarságismereti Tábor megrendezésére. Utána a Nemzeti Történeti Emlékparkba látogattak el a jelenlévők, megtekintették a Feszty körképet, majd rövid, szabadidős programmal ért véget  a csongrádi nap, s egyben a VIII. Magyar Világtalálkozó tíz napos rendezvénysorozata.

Fotók és szöveg: Erdélyi Józsefné, Czuh János