„Közép-Európa a Monarchia szétesésétől az Európai Unió keleti bővítéséig és az új kihívásokig”

A Magyar Világtalálkozó kiemelt közéleti eseménye

A Közép-Európai Club Pannonia (KEP)
az MTA Könyvtárának Konferenciatermében tartotta a Társadalmi Párbeszéd Fórumot

Közép-Európa a Monarchia szétesésétől az Európai Unió keleti kibővítéséig és az új kihívásokig”

A köszöntések és az ünnepélyes megnyitó vezérgondolataiként elhangzott, hogy napjainkban fontos, hogy kreatív párbeszédet folytassunk olyan témákról, mint a címben foglalt időszak tanulságai: Európai Unióra, együttműködésre mindenképpen szükség van. A köszöntőket a fő együttműködő szervezetek képviselői tartották: Dr. Czeglédi József, a KEP elnöke, prof. Kroó Norbert akadémikus az EMMT elnöke, Nagyváradi-Kis Anna Mária, a Magyar Világtalálkozó alelnöke és Radda Marika, a bécsi Club Pannonia elnöke. Hg Esterházy Antal megnyitó üdvözletét Czeglédi József ismertette.

A történelmi időszak átfogó értékelése a közép-európai együttműködés tükrében – ezt mutatta be a kitűnő bevezető előadás, melyet Prof. Marinovich Endre, a Veritas Történetkutató Intézet főigazgató-helyettese, c. nagykövet tárt a mintegy 100 fős hallgatóság elé „Integráció és dezintegráció 1918-2018” címmel. Kiemelte a legújabb kor, a rendszerváltások időszaka dezintegrációs és integrációs mozgásait, a nagy tömbök felbomlását és az európai integráció szakaszait.

Magyarország és Ausztria ipari fejlődése a két világháború közötti időszakban – ezt a témakört bontotta ki nagy figyelemmel kísért előadásában Dr. Domonkos Endre, a BGE tanszékvezetője. Kitért a megváltozott világgazdasági körülményekhez való igazodás nehézségeire és a megkésett iparosodásra Közép- és Kelet-Európa térségében.

A Brexit kihatásáról, elsősorban Ausztria viszonylatában Radda István, az Ausztriai Magyar Szervezetek Kerekasztala elnöke úgy vélekedett, hogy ez óriási probléma a britek és a maradék EU számára is.

Az EU keleti bővítése tárgyában Dr. Fazakas Szabolcs, az Eu-i Bizottság tanácsnoka, volt miniszter, c. egyetemi tanár kiemelte: Európa egy világ-sikertörténet, egy békeprojekt. Magyarország békében nőhetett majdnem 70 éve, amióta az összefogás Schumann-i gondolata megszületett. Téveszme a bővítés leállítása. Helyes, ha a nyugat – balkáni önállósult országok is taggá válnak.

A megújuló monetáris politikáról, az új szemléletről a globális világban Magyarországról címmel Prof.  Báger Gusztáv, az MNB Monetáris Tanácsának tagja stabil nemzeti valutánkról, a megfelelő pénzügyi helyzetről, a kihívások jó kezeléséről beszélt. 

A tudománypolitika néhány aktuális kérdéséről tartott nagyon érdekes előadást Prof. Kroó Norbert akadémikus, az EMMT elnöke. A tudománypolitika és Európa jövője, kooperáció és innováció, a tudomány növekvő szerepe, a gazdasággal egyre szorosabb kapcsolata, a kreativitás - ezek a 21. század gyorsan változó világának jellemzői. A vállalkozások fő hajtóerői: globális verseny, kooperáció és hálózatosodás, a kiválóság támogatása. Európa legnagyobb kincse az együttműködés.

A migráció aktuális problémái témájában Dr. Gallai Sándor, a Migrációkutató Intézet tudományos igazgatója, a Corvinus Egyetem docense kifejtette, hogy Európában kritizálják azokat, akik szembehelyezkednek az EU politikájával. A V4 ezt sikerrel megtöri: az emberi-jogi vonulat mellett érvényesül a biztonságpolitika szempontja.

Az európai integráció néhány új kihívását elemezte Prof. Schöpflin György, az Európai Parlament tekintélyes magyar képviselője. Alapkérdés a demokrácia. Az integrálás, mint folyamat, eleve jó. Az EP szerint Európában háború elképzelhetetlen. Közép-Európa felzárkózása még nem történt meg.

Az előadásokat követően kérdéseket tett fel a hallgatóság. Érdeklődtek, pl.  hogy minek tudható be a nagy különbség Ausztria és Magyarország között; az EU tudja-e, hogy mennyibe kerülnek a migránsok, a kisebbségekkel kapcsolatban lesz-e döntés. Többek véleménye: a V4 erősítése hathatós lenne a migrációval szemben.  A jelenlévő előadók a lehetőség szerint minden kérdésre választ adtak a jó légkörű tanácskozáson.  Erre utal, hogy ellenvetés nélkül került elfogadásra és már május 18-án kiadásra a rendezvényről a KEP záró közleménye, amelyet a Fórum Szervező Bizottsága készített Dr. Czeglédi József KEP elnök vezetésével.

A konferenciát két plenáris ülés, illetve 2 szekcióülés tette teljessé.

ZÁRÓKÖZLEMÉNY

a Magyar Tudományos Akadémián tartott Társadalmi Párbeszéd Fórumról

A Közép-Európai Club Pannonia Egyesület idén tizenegyedik alkalommal volt szervezője a Társadalmi Párbeszéd Fórumnak, melyet 2008 óta évente rendez meg. Meggyőződésünk, hogy ez a fajta dialógus alkalmas módszerként szolgálja a békés társadalmi együttműködést, a baráti kapcsolatok létrejöttét. A KEP TPF hagyományosan a Magyar Világtalálkozó hivatalosan is kiemelt eseménye, amelyet neves közéleti személyiségek, saját szakmai területükön elismert vezetők részvételével és vitaindító előadásait meghallgatva, idén ismét a Magyar Tudományos Akadémián szerveztünk meg stratégiai partnerünkkel, az Európa Mozgalom Magyar Tanácsával együttműködve. Ezúttal az elmúlt 100 évet vizsgáltuk a „Közép-Európa a Monarchia szétesésétől az Európai Unió keleti kibővítéséig és az új kihívásokig” címet viselő konferenciánkon. Az elhangzott megállapításokból nyilvánvalóvá vált, hogy ebben az időszakban a térség országaiban váltakoztak a dezintegrációs és integrációs folyamatok.

A plenáris és szekció üléseken a történelmi témákkal és az aktualitásokkal, a közép-európai társadalmi-gazdasági együttműködés fő szakaszaival, fontos momentumaival foglalkozó előadások regionális szempontból világították meg az Európai Unió létrejöttéhez vezető hosszú folyamat tanulságait, hatásait. A vitában részvevők egyetértettek a vizsgált 100 év történelmi tapasztalatai hasznosításának szükségességével. Ez azért is fontos, mert az Osztrák-Magyar Monarchia Európa második legnagyobb országa volt Oroszország után, mintegy 670 000 km2 területével, és több mint 50 milliós lakossága is a harmadik legnagyobb volt Európában a németországi után. A tizenhárom nyelvi – etnikai csoportban egymás mellett élő Monarchia lakossága 7 országhoz került, ugyanezen a területen ma már 11 ország osztozik. Ezen országok területének földrajzi integrálódása a jövőben elképzelhetetlen, ezért rendszeres fórumainkon és elemző igényű munkánk keretében a továbbiakban is képviseljük azon szándékunkat, amely a békés és tartalmas együttműködés és összefogás további erősítésére irányul.

A rendezvényről készült képeket, prezentációkat és az összefoglaló kisfilmeket megtekinthetik a weboldalonwww.kepcp.hu